Romano horoskopo - Prognoze vash o Juli 2024

O romano horoskopo si jekh sistemo dikhibaske so si phanglo e romane kulturaja thaj tradiciaja. Similarno sar o moderno horoskopia, o romano horoskopo kerel buti e nišanencar save so korespondirinen e manušeske data e bijandipnaske, numa kerel buti specifična simbolencar thaj interpretacijenge save si karakteristikane e romane tradicijake. Sako znako si le pli karakteristika thaj predikcie save si phangle e dźivdipaske, kamipnasa, karierake thaj aver aspektia ko dźivdipa.

Aries

O Aries ka arakhel pe pharipaja ano profesionalno dźivdipe. Oven hazri te adaptiirine tut thaj te le inicijativa. O dźivdipe ko mangipa śaj te avel turbulentno, odolesqe si importanto te ikere i komunikacia e partnerea.

Tàuros

O Taurus śaj te adžikkerel stabiliteti thaj barvalipe, maj but ko finansisko aspekto. Tumari detekcia thaj buti ka del peske laćhipen. Ano kamipe, si importantno te arakhel pes balansi maškar personalno thaj barabutno targeti.

Bliznakia

E Gemini(bliznakia)ka oven len jekh dinamično periodi e akcentea ki komunikacia thaj relacie. Te oven phravde bašo neve ideje thaj śanse thaj te lel pes o śanse te vazdel pe neve relacie thaj amalipa.

Kanceri

O Kanceri ka len jekh emocionalno pherdo periodi. Adźikeren maj śukar emocionalne konekcie thaj śanse vaś personalo barjaripe. Palal tumari intuicia kana len importantne decizie.

Leoni

O leonia ka oven len pherdo patjaimo thaj kreativiteto. Akava si jekh laćho periodo te aresel pes personalo ciljora thaj sukseso ande kreativne zumavimata. Pakjan ko tumaro dzanlipa em motivi.

Virgo

E Virgo ka fokusirinen pe ki organizacia thaj praktikaliteto. Te resel pes stabiliteto thaj redo ko dzivdipa ka avel jekh prioritèta. Te laćharen e problemia efektivno thaj te aven putarde vaś neve ideje.

Libra

I Libra ka rodel jekh balansi maškar e personalne thaj profesionalne obligacie. Akava si periodi vash te vazden pes harmonikane relacie. Te oven diplomatikano thaj te dikhes pe tiro sastipe.

Skorpia

I Skorpia nakhlja jekh periodi tari tranformacia em  adaptacia. Te arakhen tumare dara thaj limiti te mukhen sa so na maj laćhel tumenge.

Sagitarius - Strelec

O Sagitarius ka ovel mangel but avantura thaj eksploracia. Ker buti ko śajadipa te phire thaj te siklove neve bukja. Te ove phravdovash neve ideje thaj shaipa.

Buzno

O buzno ka fokusirinen pe te resen o targeti thaj profesionalno sukcesi. Ka oven olen but plania ko periodi so avela. Numa te oven koncetririme ko tumare plania thaj targeti.

Akvarius

O Akvariusia ka oven len perioda e inovaciake thaj originaliteti. Arakh kreativne solucie thaj sikav tiri autenticiteta. Te ove putardo vash neve ideje thaj shaipa.

Maćho

E Mache ka fokusirinen pe ki pli intuicija thaj spiritualiteto. Konektirinen tumen tumare andrune djanlipaja thaj len o avantaži taro e šajidipe basho duhovno barjaripe.

 

Link: https://srecna.republika.rs/astro-kutak/horoskop/22530/romski-horoskop-za-jul-2024?utm_medium=referer&utm_source=alo.rs&utm_campaign=alolajf&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR16cdJtoCKu6H9ZaO8fOgeh3Auryw-Qk3TULxEYOQuq4EbcsrEyTt8kCjQ_aem_ArUv7xRDWH-MNX6oQPMpAg

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 158 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali