O Karakačanov rodela te chiden pe o "Romane getoa" an i Bugaria thaj limiti an o nataliteto ko Roma

,,Našti te ovel duj thema an i jekh phuv sar so si i Bugaria ko 21 veko. Jekh e Romenge , a i aver sa averenge" - vakergja o Krasimir Karakačanov sikavibaja piro koncepto ko faisali e "Romane pučibaske" an i Bugaria.

E bugariakoro vicepremiero thaj ministeri arakhibaske o Krasimir Karakačanov kergja Koncepto ko faisali e problemeske e nasocializirime Romane grupe , hramosarel o bugarsko "Fokus"

,,Jekh them si akaja e manušenge so respektirinen o kanonia, pukjinen o danokia, educirinen pe, rodena buti, a oaver kotor si i Bugaria okola o nasocijalizirime kotora taro o Roma , so kamen te oven len sa o niamia, a te na ovel len nisave savale" vakergja o Karakačanov.

Ov dopherela te implementirinel pe limiti an o socialno love so si jekh taro prioritetia, soske našti neko te lel socialno okoleske so namangel te kerel buti , te del pe leske čhavorikano lovengoro dodatok thaj aver love bizo desave limitiriba thaj šartia.

,,Ko jekh ka trubul te ovel edukacia e Romenge" vakerel o vice -premieri.
,,O Geto (e Romengoro) si sar than kote isi but naeducirime thaj analfabetia, kriminalo, prostitucia, droga, tikni kultura thaj nahigiena. O Geta trubul te eliminirinen pe thaj odothe kote o komune ka arakhen than e romane populaciake te šaj keren pe khera, thaj odova tamikeriba khera te ovel kote o Roma da ka len than ki odoja buti soske ola ka bešen odothe, a na te len sa ko hazri bilovengoro em palo odova te zijankeren le" vakerel o Karakačanov.

Ov ko jekh rodela te implementirinel pe aktivno praktika bukjake, keriba centroa kote akala manuša so na gele an i škola thaj nane olen nisafi profesionalno jali bukjarni praktika te šaj prekal akala programe kote hulaven pe bare love , te džan odori te sikljon te šaj keren buti.

Ov rodel an i time učo nataliteto te implementirinen pe stimulacie te šaj limitirinel pe o nataliteto. Te imlementirinen pe bilovengere aktia , sar so si abortusi so ka pukjinel i them okole džuvlenge so si len duj jali trin čhave , vakerel e bugariakoro vicepremiero. Oleskoro dokumento ka ovel dikhlo an o Konsilo e Ministerengoro.

An i Bugaria isi baro numero Roma. Aso agorutni statistikani operacia gejniba sar Roma sine deklaririme paše 700.000 , numa si indicie kaj si ola 1.000.000.

Majbut olendar dživdinena an o romane mahale -getoa , baro numero bizi buti, bizi edukacia, thaj učo nivelo kriminalo. I Bugaria o problemi uintegracijake e Romenge kamel te faisalkerel le akale neve strategijaja, thaj akaja taro Karakačanov si jekh taro akceptirime.

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 49 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali