O Karakačanov rodela te chiden pe o "Romane getoa" an i Bugaria thaj limiti an o nataliteto ko Roma

,,Našti te ovel duj thema an i jekh phuv sar so si i Bugaria ko 21 veko. Jekh e Romenge , a i aver sa averenge" - vakergja o Krasimir Karakačanov sikavibaja piro koncepto ko faisali e "Romane pučibaske" an i Bugaria.

E bugariakoro vicepremiero thaj ministeri arakhibaske o Krasimir Karakačanov kergja Koncepto ko faisali e problemeske e nasocializirime Romane grupe , hramosarel o bugarsko "Fokus"

,,Jekh them si akaja e manušenge so respektirinen o kanonia, pukjinen o danokia, educirinen pe, rodena buti, a oaver kotor si i Bugaria okola o nasocijalizirime kotora taro o Roma , so kamen te oven len sa o niamia, a te na ovel len nisave savale" vakergja o Karakačanov.

Ov dopherela te implementirinel pe limiti an o socialno love so si jekh taro prioritetia, soske našti neko te lel socialno okoleske so namangel te kerel buti , te del pe leske čhavorikano lovengoro dodatok thaj aver love bizo desave limitiriba thaj šartia.

,,Ko jekh ka trubul te ovel edukacia e Romenge" vakerel o vice -premieri.
,,O Geto (e Romengoro) si sar than kote isi but naeducirime thaj analfabetia, kriminalo, prostitucia, droga, tikni kultura thaj nahigiena. O Geta trubul te eliminirinen pe thaj odothe kote o komune ka arakhen than e romane populaciake te šaj keren pe khera, thaj odova tamikeriba khera te ovel kote o Roma da ka len than ki odoja buti soske ola ka bešen odothe, a na te len sa ko hazri bilovengoro em palo odova te zijankeren le" vakerel o Karakačanov.

Ov ko jekh rodela te implementirinel pe aktivno praktika bukjake, keriba centroa kote akala manuša so na gele an i škola thaj nane olen nisafi profesionalno jali bukjarni praktika te šaj prekal akala programe kote hulaven pe bare love , te džan odori te sikljon te šaj keren buti.

Ov rodel an i time učo nataliteto te implementirinen pe stimulacie te šaj limitirinel pe o nataliteto. Te imlementirinen pe bilovengere aktia , sar so si abortusi so ka pukjinel i them okole džuvlenge so si len duj jali trin čhave , vakerel e bugariakoro vicepremiero. Oleskoro dokumento ka ovel dikhlo an o Konsilo e Ministerengoro.

An i Bugaria isi baro numero Roma. Aso agorutni statistikani operacia gejniba sar Roma sine deklaririme paše 700.000 , numa si indicie kaj si ola 1.000.000.

Majbut olendar dživdinena an o romane mahale -getoa , baro numero bizi buti, bizi edukacia, thaj učo nivelo kriminalo. I Bugaria o problemi uintegracijake e Romenge kamel te faisalkerel le akale neve strategijaja, thaj akaja taro Karakačanov si jekh taro akceptirime.

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali