Miri percepcia: I romani politika thaj o šah

Čačipaske na sium nesavo stručnjako bašo šah thaj oleskiri filozofia , numa prekal mire „nabare“ džanlipa tari akaja purani khelin , i romani politika baš ki late nesar dikhava sar so i akaja khelin o šah.

Ćačipske o šah si fer khelin. Jekh rig si kali I aver si parni . Ki politika si hari aver čhane. Odori khuvela pee m ki “sivo” zona. O šah nane politika , ama na ynaćinel kaj  olsakiri strategia našti jali na valjani te ovel em ki politika.

Kana profesionalco khelela šah ov jail oj majbuteder fokusirinela pe ko odova sra lanirinel em so kamel te khelel o  oponento. Odova keren sebepi jekhutno fakti. Sako poteg ko dendo momenti šaj te anel benefiti , jail našavdi situacia ki nesavi faza popalal. Sa rem te dikhe em te le o šah khelel pe e moralea , a ki politika sar so džanena khanči nane moralno jail namoralno. Numa okova so si but namoralno , namukhlo em neopravdano  ki politika si khelibe bašo personalno benefit, a na ko interes e naciake.

E asavki partija šah majbut khelena o romano politikano bloko. Salde ko personalno interes jail olengere majpaše manuša  thaj khanči majdur. Odoleske o rezultatia si mizerno. O romano politikano bloko ki politikano šahovsko khelin majbuteder si sar topovsko hrana – jali pioni

Majbut droma žrtvujme bašo javere interesia te šaj o thagar jali thagarutni te aćhon napipinde..

A ko maškar vakti kana I lumia ko kontinuiteti trampinela pe , avel amenge jasno kaj trubul amen da o Roma te trampina amen, Te vakera stop  bašo akava status quo em te ova hazri te dikha o avutnipe., Valjani te džana kaj džaja. Trubul amenge majbut lačhi strategia kolea ka faisalkera so valjani amenge, Ko šah o elementia tari jekh šukar strategia si keriba hrabro potezia., istemalkeriba o dende šanse , em fleksibilno kheliba e roljake.  Nane akava  šaj sigurutetno formula sukceseske , numa akava si nekobor fundamentalno idee so but lokheste bistrena pe. Salde asavki kalkulacia šaj legarel amen angle. Sosoke ni jekh na viktoririnel ki partia šah te chidingja pe ki rig. O Šah si em maribe mujal o greške – feleria.

Ramuš Muarem - Cirko

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 205 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali