But tikne kriseskere aktia mujal o manuša so seksualno teleperavge Romane džuvljen an o gav Skočić

O Apeliaciono kriso an o Beograd ko trintonivelutno akti angja decizia te tikjnarel e kriseskere aktia bašo preperutne taro e "Simoskere četnikoa" o Tomislav Gavrić, Zoran Gjurgjević thaj Zoran Alić, vash kerdo nahumano thaj namanušikano teroro seksualno tepelepariba trin Romane džuvlen ko gav Skočić an o dujto jekvaš taro 1992 berš. I FHP anel decizia kaj akava ando krisoskoro akti si but tikno politikano akti tari rig e krisonge an i Srbia so anel asavke dekretia thaj nane te kerel čhinaviba asavke bilačhe aktia nane jurisdikcia thaj na sikavel hoš thaj solidariteto e viktimencar bašo akala bibahtale maribaskere aktia.

Ko dujtoniveleskoro akti i Apelacia an o Beograd an o juli 2018 berš zojrakergja i eliminacia taro kerdo akti mujal o preperutne taro "E Simoskere Četnikoa" so peravgje džamie thaj kote mudargje 27 Romane civilia ko gav Skočić ko juli 1992 berš.

Anibaja decizie ko dende aktia i trintoniveloskoro komisia arakhlja kaj e dujtoniveloskiri komisia kana angka decizia savi globa -akti si naadekvatnpo thaj na dikhlja o lokharibaskere aktia. Odoleske o Gavrić thaj o Gjurgjević resle ofto a o Alič 5 berš phanlipa.

Ko jekh akava akti an o gav Skočić si jekhutno bibahtalo akti so procesiuiringja pe ko themakere krisoa thaj bibahtalipa klerdo upral o Roma, thaj kaj o mudaripa e Romen an o gav Skočić ni jekh preperuno tari "Simeskere Četnikoa" nane krisime sdo i Apelacia zojrakergja o standardoa vash fakti notacie okola so lele than an o akala bibahta thaj o pobuter masekoskoro seksualno teroro upral o Romnja dende si tikne krisoskere aktia ki paralela okole krisoskere aktenge so si kerde upral aver nacionalitetoa, thaj sa akalestar dikhela pe kaj akala institzucie bašo procesiuiriba e jurisdikciake an i Srbia na sikavel intereso an o procesuiriba akala maribaskere teleperaviba an i Srbia a karde upral o Roma ko nekanutne regionia an i ex Jugoslavia. kote trujal sikaviba solidariteti aso o viktimia an i Srbia sikavel refleksia thaj kaj isi bari diskriminacija mujal o Roma.

 

http://www.hlc-rdc.org/?p=36418&fbclid=IwAR2ApWND2UunKqpLYqpKaK3tGG7iJyupBh7jTHce8Wk1JSRep6G1F2qzJj8

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali