Internacionalno Romani džuvlengoro netvorko IRWN-Phenjalipe

8 April - internacionalno romano netvorko IRWIN-Phenjalipe avela bahtarin sa e romane membronge thaj membronge tari Romane jekhin an o Internacionalno Romano dive.

Ola pakjana kote i diferentno i kultura thaj tradicia šaj te barvakerel pe o sasoitnipa ko jekh vakti kerel majbut tolerantno thaj inkluzivno . Ko jekh si notirime kaj asavko dive isi šajdipa an i refleksia e problemonge so arakhen pe i romani jekhin, majbut o romane džuvlja thaj čhave.

O athinalipa o Pharipa thaj arakhiba lungovakteskere faisalia prekal kerdo aktivitetio maškar sa okola džovaplipa test taro džanlipa an o sasoitnipa , socialno inkluzia ko sa o diskriminirime thaj teleperavdi kategoria manuša thaj promocia e edukaciake . kulturake thaj jekhipa an o пdiferentno so moldinel pe sako manuš thaj dela šajdipa bizi diskriminacia!

Kama tumenge bahtale baredivesa lačho dživdipa bizi diskriminacia. Te oven bahtale

Respektoa
The International Roma Women Network IRWN-Phenjalipe

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 89 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali