Suporto e romane džuvlenge te oven profesionalno edukatoria e čhavnege so trubul te džan an o garteni an i Ungaria

O avipa thaj kvaliteto taro dende profi džanlipa šaj te oven panda majbare te dengja pe lenge majlačhe kvalifikujmo bukjarno takati. O Nacionalno netvorko REYN Ungaria dela praktika e romane džuvlenge te del suporto te khuven majlačheste an i profesia.

"Čače sium jertisarde akale suportoske soske taro sa vakti kamav sine te kerav buti e čhavencar , numa nikana našti sine te studirinav. Kerav sine buti an o Čhavorikano garteni, numa našti sine te ačhovav an i odoja buti soske na sine man kvalifikacie" vakerel i Eva . Oj kamel ma te del pe olakoro identiteto sebepi privatno faktoria.

Aver romane džuvlencar i Eva džala sine an i praktika thaj edukacia si sine lake dendo finansiko suporto taro Nacionalno netvorko REYN Ungaria. Oj akana si kvalifikujmi sar tehničko asistento an o čhavorikano garteni.

REYN Ungaria akana sig dengja suporto ko profesionalno karierizmo e romane džuvljake an i edukacia thaj opservacia ko fruj čhavoripa.

REYN Ungaria si energično nacionalno netvorko so dela pire membronge šajdipa profesionalno edukacia thaj progresi an i kariera ko sektori fruj čhavorikano buvljaripa thaj kerel zori te oven majbut romane profesionalcia akale profesiajke an i them. Ola ko jekh promovirinena i akcepcia dži ko učekvalitetno kerde aktia e terne romane čhavenge thaj familienge.

Link: https://www.reyn.eu/supporting-romani-women-to-become-early-childhood-professionals-in-hungary/?fbclid=IwAR3cyh0WnIkQ-

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali