Selma Selman - "Marš an i škola"

Akava proekti si te šaj kheden pe love kote i Selma majzorale thaj an i humoristikani forma anavkerel le sar "Marš an i škola"

Sa o slike so ka bikinel i Selma ka džan a n o jekhberšeskiri programa ko suporto e edukaciake e romane ternenge so ka akceptirinel hajbe, časia pe anglikani čhib thaj kompjuteri, thaj phursako sa okolenge so sukcesiale ka nakhaven akaja programa em semestrathaj konekcia an o socialno proektia sar so si dromariba thaj praktika.

Bizo fakti so si oj odokhare terni thaj džal majodorig pire edukacijaja i Selma si but zorali , thaj mangela te kerel but pire romane jekhinake so si len bilačho čhavoripa, sar so sine late da . "Te valjani ka udžarav em panda 10 berša sa dži kote nakhavav em mo dživdipa salde akala čhave ma te našaven piri šansa"

Me pakjava kaj akala čhave ka šaj keren akava. Akala čhave nane mange pharipa ola si but importantno an o akava dživdipa. Dava salde hari te šaj ola palo odova te keren but peske te šaj džan amjodorig akale ideaja" vakerel i Selma.

Link: http://bheartfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/Selma-Selman-Interview.pdf

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali