Bravo JP Komunalna Higiena, bravo Makedonia!

Bravo JP Komunalna Higiena, bravo Makedonia! Paldingjen tari buti e "majbare probleme an i them - e gjubradžija dromengoro!

O vikendi so nakhlja an o FB iklilo video kote jekh bukjarno - metladžia taro JP "Komunalna Higiena" sar đulaven o gjubre em ko than te čhivel ki kanta , ov tikno kotor taro odova gjubre frdel le ki len Vardar.

Normalno sar FB sine pherdo reakcia thaj komentaria , sar na ladžl akava manuš, savi them si i Makedonia so o gjubre taro droma frdel pe ki len em aver..

Pali kaja reakcia em video o JP "Komunalna Higiena" ekspresno kergja reakcia thaj dengja informacia ko mediumia kaj o gjubredžija si paldime tari buti! . Šukare drabargjen -PALDIMO TARI BUTI!

Bezeha o manuš šaj čače na kergja lačho akti numa na sine li aver sankcia sar so si te čhinavel pe tari plata ko avutne 3 jali 6 čhona!

Si li akava fakti kaj majlokheste šaj khuve po dume e majčoroleske a odova si o obično čorolo gjubredžia!

A tumenge o "Bare" kana ka čoren bare love - tegani ništo! Si li akava čorolo gjubredžia o majbaro problemi an i them em odoleske majpahre aktea te kerel pe leske konsekvenca - Paldiba tari buti em bizi egzistencia te nanen le te parvarel ple familia? Našti sine te khuven e here, khuvgjen e tovare.

BRAVO JP Komunalna, BRAVO Makedonia!

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 210 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali