Ko sig vakti kreacia Akciono plani baši Kultura e Romengiri an i R.Makedonia

O ministeri bizo resor an o Govermento e R.makedoniake thaj aktuelno koordinatori e strategiake e Romenge an i makedonia sine le bukjarno mitingo membroncar taro ministeriumi baši Kultura, MTPS, NGO sektoro.

O mitingo sine organizirime an o kabineto e ministereske bizo resoro Aksel Ahmedovski jekhutne nuktaja an i Agenda arakhiba barabutno akti ikeriba Akciono plano 2019 berš - hazrkeriba beršeskoro budžeto konektirime kulturaja sar so si i čhib em i tradicia e Romengiri an i Makedonia.

Ko mitingo sine inicirime formiribe grupa so ka keren o programo thaj o plano e beršeske so avela. O plano ka ovel kerdo an i koordinacia e NGO organizaciencar so si len paše aktiviteto e Kulturaja, Folkloream Čhib,, Filmi thaj Tradicia.

Ko jekh thaj o ministeri Ahmedovski akcentiringja kaj an o Sajto e Govermentoske ka del havljarin te den pe idee e programake thaj e planoske an o 2019 berš.

Sa o diskutantia dengje suporto e inicijativake resarinaja majsukcesiale te vazdel pe i kultura thaj tradicia e Romengiri an i Makedonia.

Kultura2 1611

Pin It
FaLang translation system by Faboba

I WANT TO SAY

TV BTR NACIONAL

Momentalno Online

       We have 536 visitors watching ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Most Popular

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Our counter start count since 13.01.2019
Count unique visitors from which country visit our portal
In the bottom there is total visits our portal