Ko Novi Sad o Roma ko prosek ki škola džana salde 5 thaj ekavš berša

Membro dizjakere ofiseske vaš socialno protektiva e čhavenge thaj familiake o prof.dr. Nikola Ćirovič lelja than an i promocia e proekteske "Džanlipa sar bakšiši" an i FŠ "Dušan Radovič" ko Novi Sada so relaizirinel le o khedipa "O dđivdipa sar inspiracia" teloikerdo e dizjatar Novi Sad. Resarin e proekteske si te kerel edukacia e pophure Romenge thaj dejbe araka romane čhavenge te džan an i škola thaj i kampanja te hramosaren pe o romane čhave an i angleder thaj fundavno škole.

 

 

I diz Novi Sad legarel džovaplimi socialno politika thaj ka kerel sa majodorig da te ikerel asavke proektioa sar so si edukacia e Romenge sar jekh taro prioritetia an i olengiri integracia ko sasoitnipa. O proekti astarel, dejbe konsili, terapsko socialno edukaciakere džanlipa so keren progresi ko statusi e Romenge soske i edukacia kerel buvljaripa e Romane džanlipaske thaj inkluzia ko sasoitnipa - notirngja o prof.dr Nikola Ćirović

 

O koordinatori e proekteske Liljana Maširevič vakergja kaj statistikabne informacie sikaven majbaro numero analfabetia thaj naeducirime Roma si o džuvlja thaj prosek kobor gele an i škola o Roma si salde pandž thaj jekvaš berša.

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba

I WANT TO SAY

TV BTR NACIONAL

Momentalno Online

       We have 495 visitors watching ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Most Popular

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Our counter start count since 13.01.2019
Count unique visitors from which country visit our portal
In the bottom there is total visits our portal