Šutka NEWS

I Šutka palokurkeskoro incidento - Akava nane nisavi konekcia te sikavel pe natolerancia mujal o Albancia !

Palo o incidento so sine ko palokurko rakjate an i Šutka neko sar te kamel te kerel "predimenzie" i situacia. Odoleske trubul o institucie te keren majbari opservacia akale incidenteske. I kompleksnost an i Šutka si so odothe dživdinena deceniencar napalal trujal Roma em aver nacionalitetia kote isi baro numero thaj Albancoa.
Nikana napalal na sine nesavo seriozno incidento aso teleperaviba o dživdipe maškar o manuša. Ola trubul majodorig barabutne te dživdinen odthe.
Numa isi sar neko te kamel odova funkcioniriba te čhinavel.

Akana o Roma trujal i trauma taro notacie bašo kidnapiriba , akana si panda majphareste odolea so i "aver rig" - o Albanciadikhen len sar došale so aso nesavo incidentno slučaj o manuša so sine atakujme sine Albancoa taro Dolno Blace!
Trubul te džanel pe kaj akava incidenti so ulo, nane nisavi konekcia thaj logika te sikavel pe natolerancia mujal o Albancia!

Akana trubul savore "šudre šerea thaj emocie" te rezonirinen gogjaver. Na trubul thaj nesave mediumia (majbut o albansko mediumia - sar egzamplo i gazeta "Lajm") te čhivel panda lon ko dukha.
Savore džana kaj but hari trubul an i Makedonia te peravel pe o sadživdipa faktea ko thana kote si etnikane hemime nacie . Odoleske i them trubul te sikavel interes sar o mediumia informirinen akale akteske, thaj savi kavlifikacia dena akale incidenteske sar so del i gazeta "Lajm" kote senzacionalno profilirinela e personen so si akana krisime sa an i kontoacia thaj nesavi generalizacia e situaciake.

Sa šaj te arakhel pe kompromis thaj faisali aso o institucie sar so si o krisoa te dikhen o čačutne thaj realno situacie , a na nesave "melale thaj senzacionalno kvalifikacie em propagande".
Ko jekh aso o MVR vash o incidenti an o Šuto Orizari akceptiringja duj došperavibaskere aktia thaj odova jekh dži ko OJO - Skopje mujal G.D. (44),  E.Z.  (31),  U.Ć (30), S.J. (40) thaj A.I. (25), savore taro Skopje, a i dujto dži ko OJO te kerel rodaripa aso organizirmo kriminali thaj korupcia mujal E.Z (41) thaj A.Z.(41) bukjarne an o MVR so na sine ki buti, sebepi šubikjeriba kaj kergje došperavibaskoro akti "terori"

Basho incidenti an i Shutka, privedime 10 persone, kote majpakjavutne trin olendar ka oven mukhle khere

Aso naoficialno informacie taro MVR pocmingja o rodaripa vash o incidenti an o Shuto orizari so sine ko palokurko rakjate. Sar so si pendjarde anglutne , grupa dizutne resle thaj achavgje kalo djipi kote sine 3 persone andre sp gindingje kaj si potencialno kidanperia soske nekobor divesa anglal kerel pe sine odova lafi.

Ola sine aso o policakoro raporto atakujme kote duj sine lokheste a jekh pahreste ratvarde thaj legarde an o hospitali.
Palo resiba tari i policia sine konstatirime kote taro o trin duj sine policajcia so na sine odova dive an i buti. Sa o trin si taro gav Dolno Blace.

Palo odova o MVR kergja rodaripaskoro akti thaj an o informativno rodaripa akhargja 10 djenen so si targetirime kaj ola kergje o atako.

Aso naoficialno info ola ko thavdipa e divesesje - trintodi si anglal o kriso, so majodorig implementirinel akava akti. Aso nesave vakerina kaj trin taro 10 djene so si akahrde ka oven mukhle, a o aver shaj resen konsekvenca -pritvor. Savo ka ovel o agorutno epilogo panda na djanel pe.

Palo incidenti an i Šutka reakcia taro dizutne: "Ola nane policajcoa, legaren sine lopate, na sinel len tablice ko vrda, a o MVR vakerel saste javer"

Pali havljarin taro sa makedonikane mediumia kaj policajcia sine atkujme ki Šutka , thaj legarde an o hospitalo, reakcia kergje o Roma tari Šutka . Aso olende kerel pe lafi bašo kidnaperia, so sine an o vordon bizo tablice bizo palune sedištia, a olencar legaren sine fantomke em lopata. Odova sine o komentaria taro dizutne so sine odothe thaj o komentaria an o FB thaj slike taro vordon (džip marka Suzuki bizo tablice) so sine odothe ačhavdo thaj sine slikime andre ko vordon.

Numa kontra akava o makedonsko mediumia informiringje kaj "Čačutni drama sine an i Šutka kote o Roma margje policajcon so na sine ki buti, kaske mislingje kaj si kidnaperia"
Ko jekh em o MVR isi le javer vakeriba:
- Paše ko 17:20 o časo an o drom Indira Gandi ko Šuto Orizari tikni čhaj vakergja kaj napendžarde manuša zorea lele džuvlja ko kombe, ama nadžanel koja i džuvli. Oj odova vakergja jekhe Romeske so notiringja an i policia. Khedingje pe bari grupa Roma kote ko odova momenti avilo vordon trin personencar, kote duj sine policajcia ko PS Butel so ko momenti na sine ki buti - vakeren tari policia
Ola dopheren kaj odoja drupa atakujngja e personen so sine an o vordon thaj si legarde an o hospitalo, O trin džene si taro gav Dolno Blace.

An i Šutka panika bašo desave kidnapiriba romane čhaven, tari policia demantirinena

Akala dive an o socialno netvroko FB sine pherdo informacie thaj komentaria kaj napendžarde persone vordonencar thaj bizo registarsko tablice palden trujal o Skopje thaj an i Šutka thaj kergje nekobor droma mangin te kidnapirinen - čoren nesave čhaven. Sebepi akava fakti , i Roma tari Šutka thaj o trujalipa si an i panika thaj organiziringje thaj grupe ko droma te šaj astaren odolen navodno čora -kidnaperia e čhavengere. O Roma tari dar thaj panika, e čhaven da daran te mukhen ko škole te džan.

Odoleske i redakcia taro web portalo Roma Times akhargja e MVR thaj an o telefonsko lafikeriba e Portparolea taro MVR o Toni Angelovski so sine pučlo bašo akava momenti o Angelovski notiringja: " Akava si saste hohavni informacia so buvljarel pe an o socialno netvorko FB thaj maškar o manuša amen sar Ministeriumo bašo andrune bukja iklilem demantoja akale informacijaja. Majangla akaja informacia sine hulavdi an o FB vash desavo čoriba thaj kidnapioriba čhaven taro duj persone thaj sikavde si olengere fotografie , a odola fotografie si tari desave manuša taro Mexico thaj akaja informacia so hohavni. Ko jekh kamav te akcentirinav kote ni jekh persona - dženo ni notiringja thaj avilo an i Policia te notirinel kaj neko manglja jali kergja mangin te kidnapirinel čhaven bizi diferenca ai li ola aver thanendar jali taro Šuto Orizari, Skopje jali Makedonia, " akcentirinela o Portparolo taro MVR o Angelovski.

A ko jekh akaja informacia maškar o Roma tari Šutka reslja asavko baripa thaj panika kana o protalo Romapress havljargja informacia kaj isi desave persone so keren kidnapiriba an i akaja komuna , thaj sine havljardo jekh video materialo sar pučen desave Romnja taro Šuto Orizari kote vakerel piri na oficialno versia akale momenteske.

Odoleske i redakcia taro Roma Times aso sa o profesionalno žurnalistikane parametria majanglal rodingja informacia taro MVR thaj sa akala špekulacie sine demantirime , thaj ko jekh o MVR bičhavel apel te da sar Roma Times informacia dži ko sa o manuša thaj o Roma taro Šuto orizari ma te pakjan ko asavke naprovereno thaj hohavne informacie thaj manipulacie.

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali