Majstore aj phrav o udar te ikljovav!

Kaj si o Roma palo 27 berša taro biathinalipa an i R.Makedonia. So reslem dži akana? Te čhivgjem pučiba sa so si e prefiksea "Roma" an i R.Makedonia ka trubul nevi edicia e pendžarutne lileske " Soske, sar, kaske, kote thaj kobor" taro pobuter šel riga hramosardo teksti.

Pučiba taro sa o sfere sar so si civilno dživdipa, politika, ekonomia, sociala, kultura, kanoni thaj panda but aver sfere.
O akanutnipa e Romengoro an i R.Makedonia si akava: But majbaro intelektualno kapaciteto thaj kadart taro baro numero diplomirime Roma, a aemn siem panda an o intelektualno thaj mentalno podrumi an o makedonikano sakodivesa!

Akana pučaja amen thaj siem an i dilema " Soske siem akate kote akana siem?"

Časčipaske sa o Govermentia ko agorutne 20 thaj kusur berša sikaven bari deklarativno mangipa kaj ka lačharen o kale -parno dživdipa amenge e Romenge.

Numa palo odova sako drom i them ikljovela aver importantno prioritetoa, thaj but hari vakti thaj than sine te faisalkeren pe o prioritetia tari akaja kategoria manuša prefiksea "Roma" . Na kaj nane kerdo khanči, numa realno čhivdo an o kantari - but hari si kerdo!

E akana čhivel pe o pučiba: Ko si sebepi? I them, amen jali aver neko?

An i globala isi taro sa po hari, numa majbut amen korkoro. Odova si soske mukhlem jekh sa isto manuša te oven amenge šoferia an o odova busi.

Thaj sar akana te vakera akale generaciake kaj ka ovel majlačheste? Phare si but si phare.

Trubul nevi intelektualno thaj baro takati. Trubul frishko nevi zorali infuzia. Trubul politikani regeneracia.

Trubul te len pe neve aktia majkonkretno, a na salde pasivno komentaria.
Ma te mukha i akanutni thaj avutni generacia te vakerel: Majstore aj phrav o udar te ikljovav!

Pin It
FaLang translation system by Faboba

I WANT TO SAY

Momentalno Online

       We have 110 visitors watching ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Most Popular

Flag Counter

Our counter start count since 13.01.2019
Count unique visitors from which country visit our portal
In the bottom there is total visits our portal