Education

I edukacia si nakhtari bašo majlačho dživdipa e Romenge

Nakhtari bašo majlačhe dživdipa e Romenge si i edukacia, vakeren o ekspertia. Numa but hari Roma agorkeren i regularno edukacia prekal edukaciakoro plani, thaj tikno numero si len univerzitetsko diploma. Ko agorutno statistikani operacia an i Srbia isi 147.000 Roma jali 2,1 % so si deklaririme sar Roma. Numa o nacionalno ofisi baši statistika salde jekh taro 1000 studentia si Rom.

Read more ...

Ko Novi Sad o Roma ko prosek ki škola džana salde 5 thaj ekavš berša

Membro dizjakere ofiseske vaš socialno protektiva e čhavenge thaj familiake o prof.dr. Nikola Ćirovič lelja than an i promocia e proekteske "Džanlipa sar bakšiši" an i FŠ "Dušan Radovič" ko Novi Sada so relaizirinel le o khedipa "O dđivdipa sar inspiracia" teloikerdo e dizjatar Novi Sad. Resarin e proekteske si te kerel edukacia e pophure Romenge thaj dejbe araka romane čhavenge te džan an i škola thaj i kampanja te hramosaren pe o romane čhave an i angleder thaj fundavno škole.

Read more ...
FaLang translation system by Faboba

I WANT TO SAY

Momentalno Online

       We have 270 visitors watching ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Most Popular

Flag Counter

Our counter start count since 13.01.2019
Count unique visitors from which country visit our portal
In the bottom there is total visits our portal