Antigypsyism

Горњи Милановац: Покривот над глава за Ромите од градската каса

Нема повеќе ранливи ромски семејства во Горњи Милановац, затоа што тој проблем падна врз буџетот за доделена домување на општината - изјави првиот човек Дејан Ковачевиќ, и е финализиран со предавањето на клучевите на реновираните општинската зграда во Петра Бојовиќ каде деветчленото семејство Зачировиќ, кој наскоро ќе брои десет членови ќе биде сместено.

Претходно, за другите две такви ромски семејства, објектот беше реновиран во Љубичка. Вредноста на адаптацијата на двете куќи изнесува 15.000 евра

Овие семејства се пресели од напуштени, дотраени зграда во центарот на градот, од спротивната страна на Општа болница, кој исто така е во сопственост на општината, а наскоро ќе се урнат, бидејќи тоа ќе биде тука за да се изгради нова зграда на Центарот за социјална работа.

E čehiakiri diz na kamel te kerel phanlo dokumento te šaj avri taro kriso e Romencar so sine zorea dislocirime angleder 13 berša

O lokalno legaripa tari čehiakiri diz Vsetin na manglja avrikriseskiri konkluzia e eks romane stanaria taro apartmania so arakhen pe sine ko centralno kotor e dizjake , thaj kamel akava akti te avel i decizia o kriso. O lokalno legaripa ko Vsetin dislociringje e romane stanaren taro akala objektia ko 2006 berš.

O krisi kerel aktiviteti e aktea taro 2008 berš. Akana sig frdingje akava faisali tari rig e lokalno legaripaske.

Ko 2006 berš e dizjakoro khidipa kingja purane khera ko reoni Jaseniki thaj čhivcgja kotor taro Roma te keren 20 beršengiri renta odole kherenge te šaj ko agor te kinen olen.

Panda 40 romane familie sine dislocirime ki periferia thaj akomodime ko apartmania so sine kerde sar kontejneria.

O dislocirime familie so sine dislocirime ko odola regionia taro Jaseniki thaj Prosteov, sine čhivde te kinen o jekhvaš purane khera ko odola dur gava. Trin familie sine dislocirime ko asavke purane khera ko gava Stara Červena voda, Vidnava thaj Vlčice.

Link: http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-town-refuses-to-settle-out-of-court-with-roma-whom-they-forcibly-relocated-13-years-ago

Palem antiromani internet dezinformacia ki Čehia: E Romenge dela pe bilovengoro transporto ki diz

Bibahtake palem ko čehiakoro interneti iklile hohavne kampanje sar egzamplo so si jekh akana aktuelno kote vakerel pe kaj i diz Jablonec nad Nisou ki kolaboracia e dizjakere transportoa angja nevi forma tiketoas ko transporto sald e Romenge ko regioni tari Zeleno Uddoli.

Trujal so akaja hohavni kampanja si purani. palem si editirimi ko socialno netvorko thaj kergja negativno reakcie.

Jekh socialno bukjarno taro Jablonec nad Nisou so dengja propozalo te arakhel pe transporto dži ki škola ko jevendaskoro periodo e čhavenge taro socialno risiko ko kvarti Zeleni Uddoli so si 1.5 km avrial taro centro e dizjake thaj isi majbut Roma.

O čhave taro odova kvarti džana ki škola prekal lokalno drumo so nane len ni trotoaria thaj ko jevend si but phareste te nakhavel pe , sine organizirime transporto.

Akaja idea si promovirime panda 2011 berš sar pilot proekti. I moldi si trin masekongoro tiketo ko than 44 eura te pukjinen o jeria 10 eura.

 

Link: http://www.romea.cz/en/news/czech/antigypsyist-hoax-returns-to-czech-internet-alleging-that-roma-get-free-public-transportation

Šov murša si notirime sar došale bašo planirime atakoa upral o Roma ki Francia

Šov murša si havljarde sar došale ko trintodi sebepi planirime atakoa ko romane kampoa ko pašipa taro Pariz ko mart akava berš palo dende hohavne informacie kaj o Roma čoren jali kidnapirinen tikne čhaven taro čorole kvartoa ki francijakiri šerutni diz.

O kriso ko Bobiniy utarpurabalo kvarto ko pariz , havljargja aykale manušen došale kaj "lel than ki grupno formacia resarinaja te organizirinen atako" so aso franciakoro kanoni akala manuša krisinen pe soske planiringje te keren asavke atakia trujal so na sinerealizirime.

Štar taro murša si krisime aktea phanlipa taro 5 dži ko 6 masekoa. O aver duj si krisime pandž masek šartialo phanlipa.

O informacie so buvljona sine prekal i platforma taro socialno netvorko em mediumia sar so si Snapchata, Facebooka thaj Twitter iklile ko vakti kana keren pe sine atakoa upral o roma trujal i notacia tari them ki Francia kote ni jekh kidnapiriba, jali mangin te kidnapirinel pe na sine notirime -prijavime ki policia.

Link: https://www.nytimes.com/2019/07/03/world/europe/roma-attacks-verdict-france.html

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 197 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali