Politika

O nekanutno Titoizmo, em akanutno Presidiumizmo

O Titoizmo si komunistikani ideologia anavkerdi premal o jugoslovensko lidero o Josip Broz Tito , em istemalkerdi si te ilustririnel pe jekh specifično politikani ideologia so sine ki SFR Jugoslavija kote palo olakoro hulavipa so sine e teganutne Sovetsko Uniaja em i SFR Jugoslavija palo odova so frdingje i Rezolucia taro Informbiro tari rig e Komunistikane Partiake tari Jugoslavia.

O elementia taro Titoizmi si bazirime ko principo : ki sako them o love trubul te resen o resarina e komunizmoske em trubul te oven diktirime tari korkoro them, a na aver thematar.

I Jugoslavia ačhili jekhutni komunistikani them ko Balkano so ikergja I presia tari Moskva te konektirinel pe ko Varšavsko pakto thaj ačhili sar “socijalistikani em biathinali”

Aver aspektostar bizi diferenca kaj o „Titoizmi“ sine sar jekhgogjakiri percepcia , thaj kulti taro „jekh persona“ so barvaljovela sine ko anav e naciake ki kerdi paralela, o Josip Broz Tito bukvalno palo oleskoro meripa na mukhlja nisavo barvalipe oleskere paše familiake, numa kontra odolestar ov mukhlja sa e themake, a oleskiri paše familia ko avdisutno da divesa dživdinen sar „maškarutni klasa“

A avdive , o anglutne themakere presidentoa (Tugjman, Milošević thaj avera) , em o akanutne themakere uče funkcioneria taro nekanutne SFRJ kana lele o uče politikane pozicie pire majpašenge em avutne generacienge ki majpaše familia em finansisko em materialno barvalile. Taro bare love „dukhala o šero“!

O vice Nacionalno Obmdusamno Vaska Bajramovska – Mustafa: „Doktor Mengele ko phanlipe tikneberšengere, alarmo bašo Ombdusmano

“Palo 22 o časo o thana kote si akomodime o phanle si phanle em eventualno kana si len istemalkerin taro fiziološko aktia ola istemalkeren o erzi – zvono, so si konektrirme e phanlipaskere personalea.

Numa o čhave vakergja kaj pherdo droma o dežurno na avela ki akharin , so ola palo odova keren uriniribe ko plastikakere šišia kaj so soven, em arakhen len dži javinate” vakergja o vice Nacionalno Ombdusmano Vaska Bajramovska – Mustafa.

Ola ko jekh notirinena kaj ko jevend troman te nanjoven salde jekh drom ko kurko, a nilaeske trujal so isi khameskere kolektoria šaj nanjoven duj drom ko kurko.

Ki institucia nane len sako drom doktori , em kana si nasvale o sekjuriti dela len I terapia so si dendi taro doktori so si ko Sastipaskoro kher ko Ohrid.

“Majbibahtale kana siem sine ki visita sine odova ked dikhlem olengere sastipaskere kartonia e čhavenge, o Nacionalno ombdusmano konstatiringja kaj 15 čhavenge si dendi terapia “Dijazepam” diveseskere dozaja taro 0,5 dži ko 20 miligramoa“, vakerel I Bajramovska.

Ko hramosardo raporto e dozake “dijazepam” so si hajvaneske pharo upreder 300 kg, so dengje o doktoria akale čhavenge tergjol: “ nervosa ko akala persone so si len tikno nivelo tari tolerancia”, “ jekhe dromestar impulsiviteto em frustracie” thaj “ tikno nivelo socialno em edukativno statuso”

Link: https://sdk.mk/index.php/glasno-za-ombudsmanot/ombudsmanot-alarmira-doktor-mengele-vo-zatvorot-za-maloletnitsi/

Romani partija: Atakujme romani čhaj ki mahala Tornjoš, Vojvodina

I Romani partia vakerel kaj ki mahala Tornjoš trujal I Senta, Vojvodina sine mardi dešuduj beršengiri romani čhaj so geli te kinel maro.

I Romani Partia vakerel kaj pobari sasoitno riziko nane taro atako upral o čhave pe droma.

O portparoli e Romane Partiake I Sanja Šajn vakerela kaj džanel pe I persona so kergja akava atako.

"Rodaja taro themakere institucie te keren buti primal o kanonia , te ikeren e 32 beršengere džuvlja so kergja akava incidenti em te ovel krisime prekal o kanonikane aktia” vakerel I Šajn.

Oj vakerel kaj asavke incidentia keren nasasto sasoitnikano ambienti ko lungo vakti thaj i Srbia trubul te kerel sar te arakhel siguriteto e čhavenge, em sako čhavo te ovel protektirime taro sa o forme terori.

O anglovakteskere alusariba ka prolongirinen i statistikani operacia – popis!

I andi decizia ko 12 Aprilo 2020 berš te ikeren pe anglovakteskere parlamentarno alusariba majpakjavutne ka prolongirinel I statistikani operacia – o popis an I them.

Sar so si pendžarde akaj importantno statistikani operacia trubul sine te ovel ko masek april o berš so avela.

Aso o notacie taro lidersko dikhiba so ikergja pe ko president Stevo Pendarovski majrealno o popis ka ovel prolongirime bašo 2021 berš.

Ko jekh o alusariba ka prolongirinen em o procesia ko phanliba konkluziwe ko nevo alusaribaskoro modeli so majpakjavutne ka diskutirinel pe palo anglovakteskere alusariba ko april.

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 90 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali