Politika

Britanija: O Rasizmi si akceptirime ko bare legarutne partie

O berš so nakhela o Roma sasti Europa sine diskriminirime, paldime telal rasizmo em terori so hošingje le ki pli morthik em avel sine em taro govermentoa.

 

Jekh taro šerutne teme e persiberšeskere alusariba i tema sine ko UK o buvljardo rasizmi taro bare legarutne britansko partie. Konkluzia si kaj i islamofobia  sine ko konzervativcoa, a ko laburistia o anti semetizmi.

 

Ko jekh nane bisterdo ni lungoberšengorofenomeni taro konzervativcoa , Odova si i diskriminacia mujal Roma thaj Travelsia ki Britania kote gejnena upreder 300.000 manuša.

O diskriminacie mujal Roma thaj Travelsia si ki majbari forma taro rasizmo ki Britsania, kote trujal o rasizmo taro politikane partia odova o mediumia na notirinen em učharen.

 

Link: http://www.portal-udar.net/velika-britanija-rasizam-sve-vise-prisutan-u-vladajucim-partijama/?fbclid=IwAR2cWanqE_IHv-ffoHshh92KdY_Uf11dD9a4t6pb6tWHlYFYcKUVqQWoDbU

O Roma taro Paščimalo Balkani: Trubul radikalno trampa ko politike

Trujal o diferentno inicijative tari EU I situacia e Romencar taro Paščimalo Balkan inane lačhardi ko agorutno vakti . Vakti si radikalno te iranen pe desave bukja em ko Berlino em ko Briselo ola te prependžaren o antiromani hoš sar fundavutnop faktori ki diskriminaciaupral o Roma, te keren neve konsekvence bašo maripa mujal odova em te keren konkretno forme e Romenge ki berza bukjake ko lokalno nivelo.

I antoromani hoš karakterizirinel I situiacia e Romencar ko Paščimalo Balkani

Akala informacie baši situacia e Romencar dena percepcia sar naefikasno politika ko agorutne beršako nacionalno em internacionalno nivelo taro EU em sikavel radikalno trampe. O informacie I majterni populacia ki teoria trubul te ovel majbaro hairi taro investicie ko agorutne berša , konekciaja em o investicie ko edukaciakere procesoa.

Ko 2017 berš , 78% taro terne Roma bare taro 18 dži ko 24 berša) ki Albania na sine ki edukaca, bukjarnipa jali praktika , (NEET). Ki Bosna thaj Hercegovina than lena 86%, ko Kosovo 78%, Montenegro 82% ki North Makedonija 74% thaj ki Srbia 73%.

Taro butipe e dizutnengiri ko Paščimalo Balkani o procento taro terne maškar 33 em 59%; ki EU si 14,3%, a ki Germania o nivelo si salde 8,6%.

Ko terne Roma ko baripa maškar 18 thaj 21 berša si maškar ,31% (Montenegro) em 69% (North Makcedonia) isi len agorkerdi ničali edukacia . Kontra odova diplomiringje 93% dži ko 96% taro butipe nacionalitetoa ko sa o thema taro Paščimalo Balkani

Link: https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-the-western-balkans-a-radical-shift-in-policy-is-needed

I Merkel akharel e Balkancon te dživdinen em keren buti ki Germania . Trubul milionmi bukjarne, ka anel pe nevo kanoni

I Germania taro starto avutne beršeske ka anel kanoni kote ka kerel lokhariba ko importi kvalifikujme bukjarne takatoske so si avri tari RU , vakergja I kancelarka Angela Merkel thaj dengja predispozicia so “but” treble ekonomia e bukjarnenge.

O Kanoni baši migracia taro kvalifikujme bukjarne persone ka ovel validno taro 1 Mart 2020 berš a I resarin sit e phraven pe drumia neve bukjarnenghe so si avri tari EU em te šaj ačhon te dživdinen ki Germania.

Premal agorutne notacie, ko momenti akate isi 1.3 milionia čuče bukjarne thana. Ki ekonomsko majzorali them an I EU buti kerena pobuter taro 2 milionia dizutne taro aver thema tari Unia.

Aso o čajlaripa tari ekonomia , o govermento kerel trin strategie. I avgo si saste istemalkeriba o kapacitetoa taro kherutni berza, I dujto majbaro numero ekspertoa tari EU, em I trinto te šaj aven strukakoro bukjarno takati so si avrial tari Unia.

Ko palokukrko ka ikerel pe mitingo kote e govermenteskere representoa , o sindikati em o gazdia firmenge ka valjani te phanen kontrakto sar e neve kanonea šaj te anen majbut ekspertoa taro thema so nane membria an I EU.

Состојбата на Ромите во Западен Балкан се карактеризира со антивиганизам

Следниве податоци за состојбата на Ромите даваат увид во неефективноста на политиката во последните години - на национално и на ниво на ЕУ - и ја покажуваат потребата за радикална промена во текот.
Намерно избра податоци за помладите Роми, бидејќи тие би биле од полза од инвестициите направени во последните години, колку што е инвестирано во образованието. Во Албанија 78% биле Албанци, 86% за Косово, 78% за Косово, 82% за Црна Гора, 74% за Северна Македонија и 73% за Роми (18-24) во Србија, ниту во образованието ниту во стручна обука.
За мнозинството население, стапката е меѓу 33 и 59 проценти во сите земји од Западен Балкан; Во ЕУ просечната стапка е 14,3 проценти и во Германија 8,6 проценти. Задолжителното образование е само помеѓу 31% (Црна Гора) и 69% (Северна Македонија) од 18-21 годишен Ром, споредено со 93% до 96% од мнозинството население во сите земји од Западен Балкан.
Во последните десет години, повеќе од 200,000 Роми од Западен Балкан - една петтина од целокупното ромско население - аплицираа за азил низ ЕУ, вклучувајќи повеќе од 100,000 во Германија. Исто така, има десетици илјади други кои редовно се вклучуваат во (неформални) активности во Западна Европа

Link: https://peacelab.blog/2019/12/roma-in-den-westbalkanstaaten-es-braucht-einen-radikalen-politikwechsel?fbclid=IwAR0xOZ3i15MGtU7I7Tf_f4dKRTTqIPxM2y1A2WsEOkX3WzowDfo41yArOA0

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 155 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali