Politika

Romani Demokratikani Unia – RDS: Jekh alusaribaskiri jekhin – baro teatro

O koncezusi maškar o partie baši jekh alusaribaskiri jekhin akanaske nane. Lokhe si jekh partia te del suportho akaja inicijativa , kana džanel pe kaj o avera na mangen te ovel odova. Em akate počminel o baro performanso.

Te paj trampinel pe o modeli taro šov ki jekh alusaribaskiri jekhin , valjani duj šartia: majanglal koncezusi taro politikane partie thaj dujto primal internacionalno standardia alusaribaske em propozalia taro OSCE / ODIHIR odola trampe valjani te agorkeren jekh berš anglal o alusariba.

Sebepi so o bare partie majbut našavena jekhe alusaribaskere jekhinaja , trujal I verbalno deiba pativ , ola čače nane zainteresirime te našaven o “monopoli” upral o hangia so sine dži akanutne ko hulaviba e hangoroe so si leneg sar garancia.

Kana siem ko Roma , jekh alusaribaskiri jekhin si opcia so si lačhi , ama ki savi forma? Oj si lačhi salde te siam sine sar ki jekh kupa.

Ama pendžaribaja amaro mentaliteo ko Romano politikano faktori, ola ki odoja Politikani filharmonia sako mangel te ovel dirigenti an niko na mangel te ovel – muzičari.

O Amdia taro SRM, o Samka taro PCER, o Šabani taro DSR, o Neždeti taro OPER, Berati PIR, Erdjan ROM, o Akseli oleskere neve partiaja, a ko jekh thaj o Krta Duduš, Erdjan Demir, Asan Ferat , o Gege, em avera ka ovel but phareste (drabar . našajdutni misia) te keren unipa pire interesenge ko anav sa e Romenge.

Te sine pendžarde em o aspiracie e neve politikane asociajciake i AVAJA em olengere nagarvde politikane aspiracie , a te na ignoririnen pe em o aspiracie tari nevi asociaci Romano Demokratikano Sojuzi – RDS, tegani ka ikljol kaj panda pophareste ka resel pe dži ki resarin , so buteder Roma ko Parlamento.

Phareste si kaj o „purane politikane face“ ka mukhen em ka keren than e „neve romane liderenge“ . I fotelja si gudli soske anel bu baro individualno benefiti.

Te kergja pe akava modeli tegani ka ovel šansa te ova svedokia taro jekh Teatro anavkerdo sar „ Muja bizo maske“ . Ka ovel interesno, urnebesno em jekh siguritetno - sako ka manegl o pani te anel le ki „pli vodenica“.

O šanse odoleske si realno 99.99%. O aver resto 0,01% ka ovel odova “Mission Impossible”

ARM lela ki buti 125 neve profesionalno askeria

O Minsiteriumi arakhibaske tari R.U.Makedonia kip li web rig isi Javno Konkursi bašo te priminen ki buti neve 125 profesionalno askeria ki buti ko ARM kontraktoa ko opredelimo vakti taro 3 berša šansaja te kerel pe olekoro prolongiribe.

Trujal o šartia kaj trubul te ovel themutno tari Makedonia te ovel upreder 18 berša a na phureder taro 25 berša, SSS školsko sprema thaj te oven psihofiziči saste.

I plata aka ovel taro 22.059,00 denaria dži ko 25.574,00 denaria.

O Oglas si 15 divesa taro oleskoro editiribe (13.11.2019). ko bukjarnipa ka dikhel pe oleskiri soodvetno etnikano akcepcija e dizutnenge ka respektirinen pe o kriteriumia bašo stručnost em kompentencia.


Sa o aver šartia šaj te dikhen pe ko avutno linko taro Ministeriumi bašo Arakhiba Republika Utarali Makedonia.

Link: http://www.mod.gov.mk/?objavuvanje=%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-125-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd-5&lang=mk

O nekanutno Titoizmo, em akanutno Presidiumizmo

O Titoizmo si komunistikani ideologia anavkerdi premal o jugoslovensko lidero o Josip Broz Tito , em istemalkerdi si te ilustririnel pe jekh specifično politikani ideologia so sine ki SFR Jugoslavija kote palo olakoro hulavipa so sine e teganutne Sovetsko Uniaja em i SFR Jugoslavija palo odova so frdingje i Rezolucia taro Informbiro tari rig e Komunistikane Partiake tari Jugoslavia.

O elementia taro Titoizmi si bazirime ko principo : ki sako them o love trubul te resen o resarina e komunizmoske em trubul te oven diktirime tari korkoro them, a na aver thematar.

I Jugoslavia ačhili jekhutni komunistikani them ko Balkano so ikergja I presia tari Moskva te konektirinel pe ko Varšavsko pakto thaj ačhili sar “socijalistikani em biathinali”

Aver aspektostar bizi diferenca kaj o „Titoizmi“ sine sar jekhgogjakiri percepcia , thaj kulti taro „jekh persona“ so barvaljovela sine ko anav e naciake ki kerdi paralela, o Josip Broz Tito bukvalno palo oleskoro meripa na mukhlja nisavo barvalipe oleskere paše familiake, numa kontra odolestar ov mukhlja sa e themake, a oleskiri paše familia ko avdisutno da divesa dživdinen sar „maškarutni klasa“

A avdive , o anglutne themakere presidentoa (Tugjman, Milošević thaj avera) , em o akanutne themakere uče funkcioneria taro nekanutne SFRJ kana lele o uče politikane pozicie pire majpašenge em avutne generacienge ki majpaše familia em finansisko em materialno barvalile. Taro bare love „dukhala o šero“!

O vice Nacionalno Obmdusamno Vaska Bajramovska – Mustafa: „Doktor Mengele ko phanlipe tikneberšengere, alarmo bašo Ombdusmano

“Palo 22 o časo o thana kote si akomodime o phanle si phanle em eventualno kana si len istemalkerin taro fiziološko aktia ola istemalkeren o erzi – zvono, so si konektrirme e phanlipaskere personalea.

Numa o čhave vakergja kaj pherdo droma o dežurno na avela ki akharin , so ola palo odova keren uriniribe ko plastikakere šišia kaj so soven, em arakhen len dži javinate” vakergja o vice Nacionalno Ombdusmano Vaska Bajramovska – Mustafa.

Ola ko jekh notirinena kaj ko jevend troman te nanjoven salde jekh drom ko kurko, a nilaeske trujal so isi khameskere kolektoria šaj nanjoven duj drom ko kurko.

Ki institucia nane len sako drom doktori , em kana si nasvale o sekjuriti dela len I terapia so si dendi taro doktori so si ko Sastipaskoro kher ko Ohrid.

“Majbibahtale kana siem sine ki visita sine odova ked dikhlem olengere sastipaskere kartonia e čhavenge, o Nacionalno ombdusmano konstatiringja kaj 15 čhavenge si dendi terapia “Dijazepam” diveseskere dozaja taro 0,5 dži ko 20 miligramoa“, vakerel I Bajramovska.

Ko hramosardo raporto e dozake “dijazepam” so si hajvaneske pharo upreder 300 kg, so dengje o doktoria akale čhavenge tergjol: “ nervosa ko akala persone so si len tikno nivelo tari tolerancia”, “ jekhe dromestar impulsiviteto em frustracie” thaj “ tikno nivelo socialno em edukativno statuso”

Link: https://sdk.mk/index.php/glasno-za-ombudsmanot/ombudsmanot-alarmira-doktor-mengele-vo-zatvorot-za-maloletnitsi/

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 84 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali