Antigypsyism

Fotografia so o Hitler na mukhlja te sikavel pe

O Hitlerbari sama iranel sine ko plo avrutno liko thaj ko odova savi presia sikavel avria tari piri buti, em odoleske ko thavdipa taro 1930-to berša na mukhlja buteder taro pire fotografie te oven sikavde soske gndinel sine kaj se "telel leskoro renome"

Numa nesave asavke fotografie ko agor iklile javno so odova kergja jekh amerikansko soldati Alf Robinson so arakhlja pharavdo lil bizo korice. Lelja la an i piri kolekcia taro nacistikane relikvie.

Odova sine lil taro propagandno nacistikano formati anavkerdo sar „ Deutschland Erwache”, so an i translacia si " I Germania džangavgjovela" hramosardi an o 1930 berš.

Ko odova lil sine nekobor fotografie taro Hitler e čhavencar thaj komentarea sar so si : " O terne kamena le", " O čhave mangen te aven paše leste te den le lulugja".

O autori na sine odokhar poetikane hošime kana trubul sine te ilustririnel i fotografija e Hitlereskere ko kratko pantalone , thaj telal odoja fotografia hramosarda salde : " O Hitel ko kratko pantolke"

Soske i Jekhin Travelsia isi baro procento taro korkoromudaripa?

O nivelo taro korkoromudaripa an i jekhin taro Travelsia si 6 droma majbari tari sasti populacia , aso i Studia kerdi Sastipaske ko sa Travelsia an i Bari Britania. Akava bajrola dži ko efta droma majučeste kana si o fokusi an i muršikani populacia e jekhinake taro Travelsia so si 11% taro aktia meribaske ko Travelsia thaj si seriozno implikacia kaj kergje korkoromudaripa. I diskriminacia, čorolipa thaj nanipa akcepcia sikavgja pe sar tragično kombinacia bašo jekh taro majteleperavdi grupa an i Bari Britania thaj Irska.

Ko vakti taro irsko legaripa e presidenteskere alusaribaske an o oktomvri, i dar ko Travelsia sine majzorale kana učeste sine editirime komentaria taro kandidati o Piter Kejsi.

Kana si šartia tari diskriminacia isi buteder sasoitne bariere , bilačho mentalno sastipa, so reslja kritično punkto an i jekhin - rodaripa taro 2017 sikavelak kaj 82% taro anketirime Travelsia personalno sine targetirime taro korkoromudaripa.

Trujal o čorolipa em o mentalno problemia thaj nanipa kulturakiri kompetentnost an o sastipaskere ofisia thaj zorali stigma e Jekhinake taro Travelsia te čhinavel e manušen te roden arka.

Link: https://theovertake.com/~beta/suicide-in-the-traveller-community/

Ko centro taro Skopje, bikinen pe magnetia-suveniria likoja taro Hitler

Magnetia -Suveniria likoja taro Hitler bikinen pe ko phravdo ko teuge ki purani Skopsko Čaršia , ko pašipa taro o Muzeo taro Holokausto. Maškar o aver čhivde suveniria okola so kinena len si len šansa te kinen peske magnetia -suveniria tari Majka Teresa, Aleksandar Makedonski, Tito thaj Stalin. Numa okola so bikinena o suveniria vakerena kaj majbut roden pe o magnetia - suveniria likoja taro Hitler.

O manuša so bikinena akala šokantno suveniria saste nane ki godi taro o konskevence so ola akana kerena len. I ramka kote si sa odola suveniria - magnetia sikavel ki savi forma o sasto manušipa isi len but hari memoria thaj nanipa džanlipa taro historikane faktia vakeren em reagirinen o manuša so nakhena odothar.

Okova so si čudno kaj o likia taro Hitler thaj i Majka Teresa so reslja Nobelovo phursako sansareske , a dži olate manuš so mudargja milionia manuša. Čače but nakompaktno kombinacia kaj si ola o duj persone jekh dži ko javer odothe paše, vakerel jekh turisti.

An i Europa si tendencia te džangavgjovel o neonacizmo thaj an o vakti tari migrantsko krisa, numa akate an o akaja situacia kerel pe manipulacia taro nadžanlipa, imitacia asavke akciake an i lumia thaj o načhijbe akale fakteske an i edukacia e čhavenge majbut ki terni generacia.

Nekobor droma o Memorialno muzei bašo Holokasut kergja reakcia dži ko manuša so bikinena kaj glorificirinel pe destruktivno ideologia ko pervazeskere pervazia , kote so mule upreder 50 milionia manuša. Sebepi so akala reakcie sine nanotirime thaj o bikiniba o magnetia- suveniria e likoa taro Hitler, panda bikinen pe, e Jaudiengiri jekhin an i Makedonia persi berš akceptiringja inicijativa dži ko Ministeriumi bašo Jurisdikcia.

 

„Margje man soske sium Rom" - Terno Rom an piro Twiteri čhivgja foto, resle bare mesažia!

Terno Rom tari Srbia sine mardo salde so si Rom. Ov an o piro Twiter profili si notirime sar "čiganče" thaj čhivgja foto taro plo modro mardo muj.

Ov peske vakerel kaj nikana an o piro dživdipa nikasaja na margja pe , thaj siklilo verbalno te ovel "Kanro an i jakh" vaverenge. Sar so vakerel dži akan but droma sine verbalno atakujme , a akana em brutalno mardo.
E atakoske so ulo akana an o sig vakti vakerela:
„ Margje man soske sium Rom!. Sikliljum ko verbalno akošiba numa erat na sine man odoja baht thaj margje man. Na sium manuš so avgo kerav konflikto. Hulavav akaja fotografia na te žalinen man, numa taro so našti so te kerav palo akava atako" hramosarel ko posti taro piro Twiteri.
- Traine em chidea. Phare si na mange numa mire phenjenge soske ola da si kale sar me, thaj ako na aver šaj te twitninav šaj ka iranel pe ko aver majlačheste"- pakjala o terno Rom.
Resle but mesažoa suportoa , numa na džanel pe soske akava atako na notiringja ole an i policia.
An i Srbia isi progresi an i diskriminacia mujal o Roma an i rasistikani funda thaj sikavel baro nivelo taro rasno diskriminacia thaj rasno praktike thaj atakoa.

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 131 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali