Socijala

Segregacia ki romani jekhin ki Portugalia : Ki škola nane,a ama o kherutnipa si baro pučiba

I sgregacia ko škole em o romane čhave ačhola ko učo nivelo ko desave thema tari Europakiri Unia, ama ki Portugalia isi but potikne numeroa aso informacie tari Europakiri agencia fundamentalno niamenge (FRA), havljarde akava štartodi.

O analize kerde taro rpocento romane čhave taro 6 dži ko 15 berša so džana ki škola ko majbaro kotor taro olengere amala čhave Roma isi majbari diferencia ko čhave so dživdinen ko aver kvartoa em mahale kote majbaro kotor si “romano” mujal okola so dživdinen ko kvartia kaj nane buteder Roma.

Sar egzamplo ki Ungaria 73% taro čhave so bešen ko Romane mahale o čhave ko olengere škole reflektirinena o realiteto, kote so buteder paše savore o sikle čhave preperen ko jekh nacionaliteto – etnikumo.

A okola so dživdinena ko mahale so nane buteder Roma , salde 22% vakeren kaj džan ki škola isi lengoro etnikano preperutnipa.  I Slovakia em I Bugaria si panda duj thema kote I segregacia si but bari.

Ko duj kerde analize ko odola thema I Portugalia isi la majtino numero indikatoria ki sgregacia saste: salde 17% taro Romane lčhave so dživdinen ko mahale kote isi pobuter Roma, vakeren kaj ki škola sikljovena primal olengoro etnikumo, a o procento perel ko 10% okolenge so si hemime o etnikumo.

 

Link: https://algarvedailynews.com/news/18100-segregation-of-roma-communities-in-portugal-not-in-schools-but-housing-a-major-issue?fbclid=IwAR0O-qUK9bx6fx7Jf1x8JJtmvNMWexq1CacBN4NUmgE7_n2MNdfSKTq_6gU

Slovenia: Dživdipaskoro veko ko Roma si potikno bašo 20 berša taro aver Slovencoa

Sebepi o kvaliteto dživdipaskoro em o šartos so dživdinen o Roma ki Slovenia , ola meren but poterne numa o aver dizutne ki Slovenia. Odova sikavel I analiza taro Nacionalno instituto  sastipaske (NIJZ) sine editirime persi nilaj bizi bari pompa ko mediumia. O informacie sikavena kaj o meripa ko tikne bebia Romane so si dji ko 1 bersh ki Slovenia si 4 droma majbari taro aver bebia ki Slovenia, a o mortaliteto e chavenge taro 1 dji ko 4 bersha baripa si efta drom majbaro.

Sebepi o kvaliteto djivdipaske o Roma ki Slovenia meren majsiga.

“O ko prosek djivdipa ko Romane mursha si 48 bersha, a e Romane djuvljake si 63 bersha

So si ko proseko 55 bersha djivdipa em basho 20 bersha si majtikno ki paralela e aver populaciaja ki Slovenia so legarela 77 bersha, harmosarel pe ko raporto.

Majbari diferenca isi ko nevebijande chave em o chave dji ko 4 bersha baripa so si efta droma majtele numa ko aver chave. Ki Slovenia.

Palo odova o nivelo taro mortaliteto ko 30-to bersha djivdipaske o mortaliteto ko Roma  si majbaro nivelo em reslea plo uchipa ko 40 thaj 49 bersha, so si 4 droma majbaro ko rposek djivdipaske e Slovencoske.

 

Link: https://www.delo.si/novice/slovenija/romi-zivijo-dvajset-let-manj-kot-ostali-slovenci-318750.html?fbclid=IwAR3bFzG0BFo6uOl24ByaT1LmuaEUgmRwDezOWtOUMJ89V3SDYejgnAriaSU

Srbia: Iklili hohavni plakata sloganea so iritirinel taro kandidato tari Demokratsko Unia e Romengiri o Milan Petrović – Fafi: „ Den Vota e Romenge, ma ker tut cigani“

Ko socialno netvorko počmingja te rotirinel hohavno anglalalusaribaskoro plakati tari Demokratsko Unija e Romengiri – DUR ko lokalno alusariba ko Kragujevac, so but si diskriminatorsko premal o romano minjoriteto. Sebepi plasisirba rasno em etnikani natolerancia , o legarutno ki akaja lista taro DUR o Milan Petrovič – Fafi notiringja dži ki policia akava akti ko ofiso taro učo tehikano kriminali.

Ko jekh o oficialno angloalusaribaskoro moto taro DUR si „ Savore bašo 11 , o 11 savorenge“ sine irame sar „ Den Vvota e Romenge, ma ker tut cigani“! Em čhivdo ko socialno netvorko. O korkoro Pterović vakerel kaj akava moto si but bilačho em diskriminatorsko , diskreditirinel, si nelegitimno em nademokratsko akti.

 

Ov pakajal kaj o manuša so kergje akava akti ka oven astarde em sankcionirime . Ov vakerel kaj asavko ksenofobično atako si majpakjavutne so buteder Roma garavena te vakeren kaj si Roma.

Ko Kragujevac prekal agorutni statistikani operacia si registririme 1.482 Roma, ama realno o procento si bašo šov droma majbaro.

Andi si decizia te hulaven pe love so ka den suporto e asociacienge em NGO ko konsekvence mujal COVID 19

 

E makedoniakoro Govermento ki pli bešin kerdi ko 13 juni akava berš angja Decizia te hulavel love sar suporto asociacienge em NGO sektori bašo konsekvence ko COVID 19, kote si dende 40 grantoa e asociacienge em NGO barabutno 29.519.495 denaria jali paše 488.000 eura.

I romani jekhin ko jekh sine akceptirime taro akala ande decizie e Govermentoskere em angja decizia te del finansisko suporto ko 4 romane NGO kote dengje paše 2,742,000 denaria jali paše 45.000 eura.

Taro romane NGO love resle o Romano Resursno Centro– 810.000 denaria (paše 14.000 eura), REC Ambrela–769.500 denaria (paše 13.000 eura), Roma Prespektiv –Prilep –484.875 denaria (psše 8.000 eura) em ternipe Delčevo  –678.123 denaria (paše 11.000 eura).

FaLang translation system by Faboba

Mangava te vakerav

Momentalno Online

       Isi 125 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali