Социјала

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА-проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на труд“ финансиран од Европската Унија, на ден објавува

ЈАВЕН ПОВИК

до невработени лица за вклучување во мерката

3.3 Обуки за побарувани занимања на пазарот на труд

Се повикуваат евиденираните невработени лица:

 • корисници на ГМП (гарантирана минимална помош),
 • жени,
 • Роми,
 • млади до 29 години,
 • лица со попреченост и
 • долгорочно невработени лица

кои се заинтересирани за учество во мерката „Обуки за побарувани занимања на пазарот на труд“, да се пријават во работните клубови на Центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, каде редовно се евидентираат како невработени лица, секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот.

Обуките ќе се спроведуваат од страна на верификувани спроведувачи на обуки, а се однесуваат на следните занимања и градови:

 1. Обуки за побарувани занимања со услов – лицето да има завршено минимум основно образование:
 2. Негувател/ка на стари и немоќни лица – Скопје, Тетово, Штип, Кочани;
 3. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест – Скопје, Штип, Неготино;
 4. Асистент за нега на лица со мултиплекс склероза – Штип;
 5. Маникир  – Скопје, Тетово, Битола, Штип;
 6. Фризер – Скопје, Куманово, Тетово, Штип;
 7. Козметичар – Скопје, Тетово, Битола;
 8. Шминкер – Скопје, Штип;
 9. Масер – Скопје, Тетово, Штип;
 10. Слаткар – Скопје;
 11. Готвач – Скопје;
 12. Пекар – Скопје;
 13. Изработувач и монтажер на плочест мебел – Тетово;
 14. Автомеханичар – Скопје, Тетово;
 15. Службеник во сметководство – Штип, Кавадарци
 16. Оператор за компјутерски системи и мрежи – Куманово

Б.  Обуки за побарувани занимања со услов – лицето да има завршено минимум средно образование:

 1. Службеник за сметководство – Скопје, Тетово, Битола, Штип, Куманово;
 2. Монтер и сервисер на фотоволтаични панели – Штип;
 3. Аргон заварувач – Штип;
 4. МИГ МАГ заварувач – Тетово;
 5. Оператор/Ракувач на ЦНЦ машини – Штип;
 6. Дијагностичар на мехатронички системи – Тетово;
 7. Дигитален маркетер – Битола, Скопје;
 8. Оператор за поддршка на компјутерски системи и мрежи – Битола;
 9. Оператор за изведба и одржување на компјутерски мрежи – Штип;
 10. Парамедик-Давател на итна медицинска помош – Штип;
 11. Оџачар – Штип
 12. Бравар – Тетово
 13. Металостругар – Тетово
 14. Оператор на ЦНЦ машина - Тетово

Обуката ќе се реализира во период од 2 (два) месеци, а по завршување на истата кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавачи во времетраење од 1 (еден) месец. Доколку спроведувачите на обука се приватни компании (работодавачи), практичната работа во времетраење од 1 (еден) месец може да се изведува кај истата приватна компанија (работодавач).

Лицата вклучени во обуките ќе добијат месечен бруто надомест во висина од 9.000,00 денари, со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионалнa болест и данок на личен доход за времетраењето на обуката.

Невработените лица кои ќе ја завршат обуката, практичната работа и успешно ќе го положат предвидениот испит, ќе се стекнат со Сертификат издаден од верификуваните спроведувачи на обука пропишан од Министерство за образование и наука.

Вклучените евидентирани невработени лица кои се корисници на гарантирана минимална помош или користат право на парична помош од социјална заштита или паричен надоместок, за времетраење на обуката не го губат ова право.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и селектираните кандидати.

Обуките ќе се спроведат доколку има доволен број на пријавени кандидати, кои ги исполнуваат условите наведени во Јавниот повик.

При селекција на пријавените кандидати во обуките предност ќе имаат невработени лица кои претходно не биле вклучени во оваа мерка.

Заинтересираните невработени лица може да го изразат својот интерес и/или да поднесат поднесат Пријава во Центарите за вработување, секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот, до исполнување на предвидениот опфат.

Детални информации може да се добијат во работните клубови на 30-те Центри за вработување, на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, контакт телефонот 02-3111-850, веб страната www.av.gov.mk, како и во ИПА-канцеларијата на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Овој повик е со важност од 06.09.2023 до 29.09.2023

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

МВР распиша оглас за обука и работна позиција – полицаец, но има и посебни услови!

Министерството за внатрешни работи денеска (10.08.2023 год.) објави јавен оглас за засновање на работен однос на 600 извршители на работно место полицаец, согласно своите организациски потреби, како и согласно одредбите од законите за внатрешни работи и за полиција, и соодветните подзаконски акти.

Имено, за работната позиција полицаец во Секторот за внатрешни работи Скопје се бараат 300 извршители, во Секторот за внатрешни работи Охрид се отворени места за 100 извршители, прием за 30 извршители е овозможен во Секторот за внатрешни работи Тетово, по 20 во секторите за внатрешни работи во Струмица, Куманово, Штип, во Одделот за заштита на определени личности и објекти, како и во Регионалните центри за гранични работи Север и Запад. По 15 извршители се бараат во секторите за внатрешни работи Битола и Велес, а по 10 извршители во регионалните центри за гранични работи Исток и Југ.

Покрај општите услови наведени во огласот, кандидатите треба да исполнуваат и посебните услови, и тоа потребна телесна висина од најмалку 175 см (мажи), 165 см (жени) и висока лична физичка подготвеност, диплома за завршено четиригодишно средно образование, како и своерачно потпишана изјава со која потврдува дека истиот не е член на политичка партија или член на органи и тела на политичка партија.

По спроведената постапка за селекција, која опфаќа административна селекција на поднесената документација, проверка на моторички способности (за мажи: најмалку 9 „склекови“ во интервал од 10 секунди, најмалку 16 „стомачни подигања“ во интервал од 30 секунди, „скок во далечина од место“ со минимална должина на скокот од 220см, „спринт на 20 метри“ за најмалку 3,35 секунди, „спринт на 100 метри“ за најмалку 15 секунди и „трчање на 1500 метри“ за најмалку 5,25 минути и за жени: најмалку 6 „склекови“ во интервал од 10 секунди, најмалку 12 „стомачни подигања“ во интервал од 30 секунди, „скок во далечина од место“ со минимална должина на скокот од 160см, „спринт на 20 метри“ за најмалку 3,50 секунди, „спринт на 100 метри“ за најмалку 18 секунди и „трчање на 800 метри“ за најмалку 3 минути, и други физички проверки определени од страна на Комисијата), потоа тест за интегритет и психолошки тест, општо-образовен тест, интервју, безбедносна проверка и здравствени прегледи.

Избраните кандидати за полицаец склучуваат договор за основна обука за полицаец во времетраење од една година, која ќе се спроведе во Центарот за обука во Министерството за внатрешни работи и на неа се упатуваат за 10 проценти поголем број кандидати за полицаец од бројот на слободни места за кои е распишан овој оглас, односно во Центарот за обука ќе бидат упатени вкупно 660 кандидати.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавување на јавниот оглас, не сметајќи го денот на самото објавување. Ненавремената и непотполна документација нема да се разгледува. За повеќе информации посетете ја веб страницата за овој оглас - https://mvr.gov.mk/vest/27601

Работна средба на ИППГ за поддршка на правата на Ромите, нивна инклузија и интеграција во Р.Северна Македонија

 

Во Собранието денеска ќе биде одржана работна средба на Интерпартиската парламентарна група (ИППГ) за поддршка на правата на Ромите, нивна инклузија и интеграција во Република Северна Македонија.

Работната средба е во врска со редовните активности за 2023 година. 

Членови во Интерпартиската парламентарна група за поддршка на правата на Ромите, нивна инклузија и интеграција во Република Северна Македонија се: Љатифе Шиковска – координаторка, Игор Здравковски - заменик-координатор и Љупчо Балкоски - заменик-координатор. Членови се : Арбана Пашоли, Санела Шкријељ, Дафина Стојановска, Мерита Колчи-Коџаџику, Јадранка Поцкова, Бедри Фазли, Велика Стојкова-Серафимовска, Ангелинка  Петкова и Лидија Тасевска.

 

Изводите со графа за етничка припадност ќе почекаат. Уставниот суд ја одложи примената на новото Упатство

По речиси двочасовна расправа Уставниот суд со пет гласа „за“ и два „против“ донесе времена мерка да се одложи примената на Упатството на Министерството за правда со кое се предвидува вметнување графа за етничка припадност во изводите од матичните книги, а постапката за  оценување на уставноста на Упатството да продолжи.

Министерот Кренер Лога по ваквата одлука изјави дека Уставниот суд „ја отворил Пандорината кутија“, зашто во многу наврати не бил почитуван уставниот рок за објавување на подзаконски акти во Службен весник.

Против ваквата одлука на Уставниот суд гласаа и судиите Насер Ајдари и Фатмир Скендер.

Според Министерот Кренер Лога со графа националност не се коси со законите, туку е во согласност со Законот за матична евиденција, соопшти Министерството за правда, споделувајќи фотографии од новите изводи.

 

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Сакам да речам

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

Имаме присутни 107 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот